Een bericht uit de Telegraaf.

Het was gezellig, rumoerig en hartelijk. Tijdens het jaarlijkse aspergediner hing in het Haagse Nieuwspoort de Bourgondische sfeer van een Limburgs familiefeest. Maar er was meer aan de hand. De zuidelijkste provincie kwam haar belangen eens goed behartigen bij de politici aan tafel.

Lees hier het hele bericht.