“Ceterum Censeo Aspergem Vos Esse De Punctum”

(overigens ben ik van mening dat de asperge U tot het laatste puntje zal bevallen.)

De bestuursleden van de Confrérie

Van links naar rechts


Bestuur 2015