“Ceterum Censeo Aspergem Vos Esse De Punctum”

(overigens ben ik van mening dat de asperge U tot het laatste puntje zal bevallen.)

Wie en Wat is de ……………
Confrérie de l’Asperge Limbourgondië.

Hoewel in de naoorlogse jaren de aspergeteelt in Noord Limburg opbloeide, bleef de consumptie in eigen land vrij beperkt. Dat bracht een drietal restaurateurs, verenigd in de stichting ‘Limbourgondië’ ertoe een broederschap op te richten, die als doelstelling had: het bevorderen en verbeteren van de aspergeteelt, de verfijning van de bereidingswijze en de bevordering van de consumptie, zowel door het maken van reclame hiervoor, als door het houden van bijeenkomsten waarbij het nuttigen van de asperge centraal staat. Dit in die tijd vooral voor Noord Limburg en vanaf het midden jaren negentig ook voor Midden Limburg en sinds het jaar 2000 ook in de Randstad en onze buurlandenOp 9 juni 1980 vond in de veilingzaal van de Coöperatieve Venlose Veiling (CVV) te Grubbenvorst de oprichtingsplechtigheid plaats van de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië in aanwezigheid van de negen EEG ambassadeurs en de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Chris van der Klauw.Het initiatief van de restaurateurs sloeg zo goed aan, dat in de jaren die volgden meerdere evenementen voor de leden werden georganiseerd, zoals: Lentefestijn, Adieu de l’Asperge, een picknick en een Jachtdiner, maar het jaarlijks hoogtepunt bleef echter het Grand Gala d’Ouverture. Dit werd gehouden ter gelegenheid van de opening van het officiële aspergeseizoen. Tegenwoordig is het jaarlijks hoogtepunt het Asperge Galadiner rondom de oprichtingsdatum 9 juni.Veelal wordt het diner opgeluisterd door de aanwezigheid van een of meerdere, prominente eregasten, zoals: oud Minister-president Mr. Dries van Agt, de Ministers Mevrouw Neelie Kroes, Ir. Gerrit Braks, Drs. Sieb Miedema, Mevrouw Maria van der Hoeven en Mr. Cees Veerman, Mr. Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst (Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg).Eerdere eregasten waren Toon Kortooms, schrijver van diverse Peelromans, Willy van Hemert, bekend van televisie, K. Thielen, oud-president Cuisine Culinaire Nederland en vele anderen uit politiek, wetenschap, sport, radio en televisie.Tijdens het Galadiner worden de eregasten geïnstalleerd als lid van de Confrérie, anderen die zich voor de Confrérie of voor de aspergecultuur hebben ingespannen worden extra voor het voetlicht gehaald.

Mede gelet op de doelstelling van de Confrérie wordt bij de installatie de zin uitgesproken: ‘Ceterum Censeo Aspergem Vos Esse de Punctum’ vrij vertaald: overigens ben ik van mening, dat de asperge U tot het laatste puntje zal bevallen.De groei van de Confrérie verliep zo voorspoedig dat het na enkele jaren voor de leden van de Stichting niet meer mogelijk was alle evenementen zelf te organiseren. Tijdens de ledenvergadering van november 1985 werd besloten voor een nieuwe organisatievorm. Na overleg met de juridische adviseur leek het omzetten naar een verenigingsvorm de beste optie te zijn.Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 13 maart 1986 vond de officiële vaststelling plaats van de Statuten van de vereniging ‘Confrérie de l’Asperge Limbourgondië’ Een van de Statuten stelt als doel: De vereniging heeft ten doel het (doen) bevorderen van de Noord en Midden Limburgse aspergecultuur in de ruimste zin van het woord.Om het product asperge optimaal te promoten is de Confrérie tijdens het aspergeseizoen bij veel landelijke promotie aktiviteiten aanwezig, waarbij altijd de doelstelling van de Confrérie voor ogen wordt gehouden.Recente promotieactiviteiten waarbij de Confrérie aanwezig mocht zijn:
Bij deze gelegenheden werden aan diverse personen de verenigingsmedaille uitgereikt o.a.:In de meest recente jaren is deze eer te beurt gevallen aan:Na het 25 en 30 jarig Jubileum hebben wij door de blijken van belangstelling een mooie opsteker gekregen om verder te gaan met onze doelstelling met in achtneming van onze spreuk:


CETERUM CENSEO ASPERGEM VOS ESSE DE PUNCTUM


VOOR MEER INFORMATIE: